Dupont slider 300

Statement 24 september

Op 23 september heeft DuPont met de Omgevingsdienst gesproken over een onderzoek naar de lekkage van 2730 kg formaldehyde die tussen 10 augustus ’s avonds en 12 augustus ’s ochtends heeft plaatsgevonden.  

Dordrecht. 24 september 2015 - Ook op 12 augustus heeft DuPont Dordrecht de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid al geïnformeerd over deze lekkage, maar toen kon nog geen hoeveelheid worden genoemd. De lekkage gebeurde via een schoorsteen van 47 meter hoog, en heeft geen gevolgen gehad voor omwonenden en voor het milieu. De lekkage werd veroorzaakt door een gescheurde breekplaat. Het productieproces is direct na de ontdekking op 12 augustus ‘smorgens vroeg gestopt en een onderzoek werd gestart. Daarover is de Omgevingsdienst steeds door DuPont op de hoogte gehouden.

Preventieve maatregelen

Formaldehyde is een zorgwekkende stof. Daarom waren tijdens de onderhoudsstop van juni 2016 preventief 23 ‘formaldehyde-snuffelaars’ rond de fabriek geïnstalleerd. Doel van deze snuffelaars is ongewenste formaldehyde-uitstoot in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken zodat blootstelling van de medewerkers en de omgeving kan worden voorkomen. Na intern onderzoek zijn verschillende technische maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. Deze technische maatregelen zijn goedgekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. De productie van formaldehyde is pas weer opgestart nadat het gehele systeem uitgebreid was getest.