Dupont slider 300

DuPont en veiligheid

Veiligheid en gezondheid, milieubewustzijn, hoogste ethisch gedrag en respect voor mensen. Dit zijn de kernwaarden van DuPont. DuPont Dordrecht hanteert zeer strenge veiligheidseisen om mens en natuur te beschermen.

De kernwaarden zijn nauw verbonden met de geschiedenis van DuPont en vinden hun oorsprong in 1802, toen DuPont begon als producent van buskruit. In die tijd was DuPont de eerste die veiligheidseisen introduceerde in het werkproces.

Zowel voor het bewaken van de veiligheid in productieprocessen, als bij dagelijkse werkzaamheden heeft DuPont gecertificeerde procedures. DuPont Dordrecht is ISO-9001 (kwaliteit) en ISO-14001 (milieu) gecertificeerd. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is DuPont Dordrecht aangewezen als een BRZO locatie (Besluit Risico Zware Ongevallen).

Samen met Chemours, de vergunninghouder van de locatie, voert DuPont veiligheidsoefeningen uit in nauwe samenwerking met de lokale brandweer. DuPont en Chemours hebben ook een eigen bedrijfsbrandweer, met professionele brandweerlieden en de modernste voertuigen.