Dupont slider 300
  • Home
  • Nieuws
  • Status lopende onderzoeken

Status onderzoeken

Op deze pagina vindt u meer informatie over de lopende onderzoeken naar DuPont Dordrecht.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Inspectie SZW heeft op 5 juli een onderzoeksrapport uitgebracht over het werk in de voormalige Lycra-fabriek. Het volledige onderzoek vindt u hier.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een rapport uitgebracht over de emissies van de stof formaldehyde bij DuPont in Dordrecht tussen 10 en 12 augustus 2016. 

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

Via deze link kunt u alle informatie vinden die Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid publiceert over de onderzoeken naar DuPont.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) doet momenteel onderzoek naar het gebruik van de stof DMAc bij DuPont in Dordrecht.