Dupont slider 300

DuPont herstart Delrin® fabriek

Uitstoot geen gevaar voor omwonenden veroorzaakt

Dordrecht, 16 november 2016 - DuPont Dordrecht is vandaag begonnen met de opstart van de Delrin® Chemicals fabriek. Daaraan vooraf ging een gesprek met gedeputeerden Janssen en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland.

Eerder had de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) het door DuPont opgestelde plan van aanpak al ontvangen. Dit plan was bekrachtigd door een onafhankelijke externe partij. OZHZ is de overheidsinstantie die namens de provincie toezicht houdt op de veilige bedrijfsvoering van de fabrieken van DuPont.

Verbeteringen doorgevoerd

De fabriek heeft bijna zes weken stil gelegen na een aantal voorvallen waarbij formaldehyde vrijkwam. Uit onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke partijen, is komen vast te staan dat de uitstoot geen gevaar voor omwonenden heeft veroorzaakt.

Gedurende de periode dat de fabriek stil lag, heeft DuPont intensieve veiligheidsstudies uitgevoerd, die werden gevalideerd door externe deskundigen. Daarnaast voert de OZHZ eigen inspectietaken uit. Op basis van de studies heeft DuPont een aantal fysieke en procedurele verbeteringen doorgevoerd, waardoor de veiligheid in de fabriek toenam en het risico van ongewenste emissies is verkleind. DuPont richt zich er op de uitstoot voortdurend te verminderen en de veiligheid van de fabriek ten behoeve van omwonenden, medewerkers en het milieu te vergroten.

Een goede buur, nu en in de toekomst

DuPont woordvoerder Willem Buitelaar daarover: "Iedere emissie is er een te veel. Wij betreuren het dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en excuseren ons voor de bezorgdheid die we hebben veroorzaakt. We kunnen het beter en dat zullen we doen. DuPont is al meer dan vijftig jaar actief in Dordrecht en wij voelen ons hier thuis. Wij zijn er trots op dat veel omwonenden hier werken of hebben gewerkt. We zullen er alles aan doen om goede buren te blijven nu en in de toekomst."

delrin korrels en clip