Dupont slider 300
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuws
  • nieuws
  • Inspectie SZW concludeert: ‘Robuuste bedrijfsgezondheidszorg en arbozorg bij DuPont’

Inspectie SZW concludeert: ‘Robuuste bedrijfsgezondheidszorg en arbozorg bij DuPont’

PERSBERICHT

Inspectie publiceert rapport over omgang met stof DMAc in DuPont Lycrafabriek tussen 1964 -2004.

Dordrecht, 5 juli 2017 - DuPont heeft kennisgenomen van het rapport van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de omgang met de stof DMAc in de DuPont Lycrafabriek te Dordrecht tussen 1964 en 2004.

DuPont is een belangrijke conclusie uit het rapport dat er sprake was van een 'robuuste inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg en arbozorg bij DuPont'. DuPont heeft in het verleden veel maatregelen genomen om de risico’s van het omgaan met DMAc te beheersen en te minimaliseren. Het onderzoek van de Inspectie SZW onderschrijft dat. De genomen maatregelen vloeiden voort uit door DuPont verzamelde kennis en uit veelvuldig onderzoek.

Aanvullende beschermende maatregelen

Het bedrijf stelde al in de jaren 70 grenswaarden vast voor de blootstelling aan DMAc, ruim voordat er sprake was van een normstelling van de kant van de overheid. DuPont nam deze maatregelen uit eigen beweging om werknemers adequaat te beschermen.

Zoals in het rapport van de Inspectie SZW is vermeld, verrichtte DuPont tevens metingen in de lucht en metingen van de urine (biologische monitoring) om de concentratie van DMAc op de werkvloer en bij werknemers vast te stellen. Op grond van beschikbare kennis en tevens op basis van de uitkomsten van voornoemde metingen nam DuPont aanvullende beschermende maatregelen. Deze monitoring gold voor alle medewerkers van de Lycrafabriek te Dordrecht en werden per afdeling afgestemd op de daar aanwezige werkomstandigheden.

Onverminderde aandacht voor gezondheid en veiligheid

Nu het rapport van de Inspectie SZW is verschenen, zal DuPont de voormalige medewerksters, waarmee zij vorig jaar heeft gesproken over dit onderwerp, binnenkort uitnodigen voor een vervolggesprek.

DuPont blijft onverminderd aandacht geven aan de gezondheid en de arbeidsveiligheid van haar medewerkers en zal inspanningen vanuit de overheid daaromtrent dan ook waar mogelijk ondersteunen.