Dupont slider 300

DuPont Responsible Care rapport

DuPont publiceert vandaag jaarlijks rapport

Dordrecht, 21 december 2017 - Vandaag publiceerde DuPont zijn Responsible Care Report. Het rapport wordt ieder jaar gemaakt en verstuurd naar verschillende partijen. 

In het rapport worden de vier kernwaarden nogmaals onderstreept: Veiligheid & Gezondheid, Zorg voor het Milieu, Respect voor Mensen en Hoogste Ethische Gedrag . Daarnaast beschrijft het rapport de ontwikkelingen die de organisatie het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, welke verbeteringen zijn doorgevoerd, maar ook de activiteiten die DuPont dagelijks onderneemt.


Zorg voor het Milieu

In het kader van de kernwaarde Zorg voor het Milieu, is DuPont altijd bezig met het verder optimaliseren en verbeteren van de verschillende activiteiten. Zo heeft DuPont Dordrecht in 2016 bijvoorbeeld minder CO2 uitstoot weten te realiseren en is het watergebruik verminderd. Ook DuPont Nederland levert met zijn vijf locaties aan een scala aan industrieën en sectoren: van gezondheidszorg, landbouw en voedingsmiddelenindustrie tot fabrikanten van auto’s bouw en constructie en van huishoudelijke en persoonlijke verzorging tot voedselverpakking. De producten van DuPont helpen het leven van mensen veiliger en gezonder te maken. Alles wat zij en de overige DuPont locaties wereldwijd doen, staat in het teken van duurzaamheid.

Veiligheid & Gezondheid

Daarnaast is ook Veiligheid & Gezonheid is voor DuPont één van de kernwaarden en speelt een cruciale rol in de dagelijkse gang van zaken. Behalve de verbeteringen, controles en inspecties waar DuPont zelf verantwoordelijk is, hebben in 2016 ook regelmatig controles en inspecties bij DuPont Dordrecht plaatsgevonden door onafhankelijke instanties. Deze controles en inspecties gebeuren aangekondigd en onaangekondigd en komen zowel overdag als ’s nachts voor. Niet alleen de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, maar ook Inspecteurs van de DCMR Milieudienst Rijnmond voeren regelmatig inspecties uit. Helaas hebben zich in 2016 ook twee incidenten voorgedaan. In augustus vond een ongeplande emissie van formaldehyde plaats, veroorzaakt door een gescheurde breekplaat. Het tweede incident betrof een lekkage die niet in het milieu is terechtgekomen, maar is verwerkt in de afvalwaterzuivering. DuPont heeft steeds nauw met de autoriteiten samengewerkt en hen geïnformeerd over het verloop en de aanpak van deze ongeplande voorvallen. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat beide incidenten hebben geen effect gehad op de omgeving. DuPont betreurt het ten zeerste dat deze incidenten hebben kunnen gebeuren en hebben direct maatregelen getroffen om de kans dat dit in de toekomst nog een keer voor kan komen zo ver mogelijk te minimaliseren.

Respect voor Mensen en Hoogste Ethische Gedrag

Tevens werd in 2016 de basis gelegd voor de Burenraad. DuPont vindt het belangrijk om in dialoog te blijven met de directe omwonenden en de belanghebbende in de wijdere omgeving. Vanuit de kernwaarde Respect voor Mensen houdt het bedrijf zo veel mogelijk rekening met hen en doet het er alles aan een goede buur te zijn. De Burenraad voorziet in een verbinden tussen de bedrijven en de mensen die in de nabijheid van beide bedrijven wonen en werken. Inmiddels heeft de eerste officiële vergadering plaatsgevonden en is het plan van aanpak bekend gemaakt. Meer informatie over de Burenraad is te vinden op www.burenraad.nl.


Voor meer informatie over de activiteiten van DuPont Nederland in 2016, klik op de afbeelding om het volledige rapport te lezen.

DuPont Responsible Care 2016